עדכון כשרות – חוזר מס’ 2 – ממצאי המעבדה בע ניין נקיות מחרקים ושאריות הדברה

י”ט אייר תש”ע – May 3, 2010

http://www.jerusalemkoshernews.com/wp-content/uploads/5-3-10.pdf

Comments are closed.