קוד יצור מוצרי חמץ

בס”ד                                                                                                     ר”ח ניסן תש”ע

 

לכבוד

מערכת נכבדה

 

נא לפרסם את מכתבי לתועלת הרבים!

 

 

קוד יצור מוצרי חמץ

 

לידיעת המהדרים שלא לרכוש חמץ שנמכר לגוי בפסח:

קוד היצור שלאחר הפסח תש”ע הינו החל ממספר 0096 ומעלה (המספר הראשון מסמל את השנה

0 = 2010 ושלושת הספרות האחרות מסמלות את מספר הימים בשנה מתחילת השנה האזרחית

096 = 96 יום מתחילת 2010. ישנם מוצרים בהם הקוד מופיע כך: 10-096.

 

בספרנו “בדיקת המזון כהלכה” – חלק א’, מופיע לוח תמידי לחישוב קוד היצור בקלות.

במוצרים של מפעלים מסוימים לעיתים מופיעות עוד ספרה או שתיים המסמלות את המשמרת או את המפעל ואין להן חשיבות לעניינינו, כגון: 00962.

 

במוצרים רבים הפסיקו לציין את קוד היצור ואין אפשרות לדעת את תאריך היצור/ האריזה.

 

באטריות המיובאות מאטליה ותורכיה (כגון חלק מהאטריות של חברות “אסם” ו”טעמן”) בדרך כלל לא מופיע קוד יצור, אלא רק תאריך אחרון לשיווק, שהוא בדוק שנתיים מיום האריזה.

 

לתשומת לב:

1. ישנם מוצרים שהקוד מסמן רק את תאריך אריזת המוצר, אבל לא את תאריך היצור שעלול להיות מוקדם יותר.

2. גם בסוף הקיץ עלולים להופיע על המדפים מוצרים מיצור שלפני פסח.

3. הקוד אינו מעיד שכל המרכבים יוצרו לאחר הפסח.

4. הקמח המלא של חברת “טבעי נקי” מיוצר תחת פיקוחנו התמידי והוא מטחינה יבשה כל השנה.

5. מיד לאחר הפסח יש שיווק של אטריות מתוצרת “אסם” שהיו בבעלות של גוי עד הגיעם לארץ. יש לשים לב לתאריך המופיע על המדבקה: נרכש בחו”ל מאינו יהודי לאחר הפסח תש”ע.

 

בכבוד רב,

 

הרב משה ויא

מח”ס “בדיקת המזון כהלכה”

Comments are closed.