הדרכה מעשית – חמץ לאחר הפסח

הרב משה ויא

מח”ס בדיקת המזון כהלכה

חמץ לאחר הפסח

הדרכה מעשית

 

א. מכירת חמץ

 

1. האם מותר למכור חמץ

כיוון שאדם חייב לבער את החמץ שברשותו לפני פסח, ולפעמים נותר הרבה חמץ, מתירים למכור את החמץ לגוי. בעבר נהגו שכל אחד מכר את חמצו לגוי באופן פרטי, מכירה גמורה בלב שלם, ולאחר הפסח קנו מהגוי בחזרה.

היות ולא כל אחד בקי באופני המכירה תקנו שבית הדין או הרב המקומי יהיו שלוחים למכור את החמץ עבור כל התושבים.

 

2. אופן ביצוע המכירה

כל מוכר חותם על שטר הרשאה בו הוא ממנה את בית הדין או את הרב למכור עבורו את החמץ ולהשכיר לגוי את המקומות שהחמץ מונח עליהם [הרב אינו קונה את החמץ אלא הוא רק שליח למוכרו לגוי]. כדי לחזק את השליחות נוהגים לעשות קנין סודר שבו המוכר מגביה חפץ השייך לרב. וכן נוהגים לתת מעות לרב עבור טרחתו . יש לכתוב בשטר את השם והכתובת באופן קריא, וראוי לפרט את כל המקומות שבהם יהיה מונח החמץ.

3. מכירת חמץ גמור

הגר”א מוילנא נהג לא למכור חמץ גמור (כתר ראש אות קכ ומעשה רב אות קפ ). לאור זאת וכן מחמת כמה קולות הנהוגות במכירה של ימינו [כגון שלא מוסרים את המפתח לגוי] רבים מהדרים שלא למכור חמץ גמור, כגון: לחם, ביסקויטים, עוגות, פסטה, שקדי מרק וכדו’ אם לא במקרה של הפסד מרובה, כגון: בעלי חנויות ומפעלים. באופן פרטי נוהגים למכור בדרך כלל רק חשש חמץ כגון: תרופות, מוצרים שנותרו בבית ואולי יש בהרכבם חמץ, גרגרי חיטה ושעורה יבשים, חיטה חנוטה לנוי (בזרי פרחים), מקומות שהיה שם חמץ וקשה לנקותם כגון אביזרי אפיה מסוימים.

 

4. זמן המכירה

יש למכור את החמץ לגוי ביום י”ד (ערב פסח) בשחרית קודם זמן איסור חמץ, [ יש המחמירים להשכיר לגוי את החדרים שאינו רוצה לבודקם, ביום י"ג קודם השקיעה, לחוש לדעת הפוסקים המצריכים בדיקה בחדרים  שנמכרו אחרי תחילת ליל י"ד, שאז הוא זמן חיוב בדיקת חמץ].

 

5. מכירת חמץ לכמה רבנים

אפשר לחתום על שטר של הרשאה אצל כמה רבנים או בתי דינים שונים (שו”ת מנח”י ח”ו סי’ לח, בארחות רבינו מובא שהחזו”א נהג למכור לשלושת רבני בני ברק).

 

6. להוציא דברים המונחים בחדר שהושכר

כאשר ישנו צורך גדול, מותר להוציא בפסח דברים שאינם חמץ, המונחים בחדר או בארון שהושכר לגוי (מתנים עם הגוי שנותן רשות לכך, וראה דינים והנהגות החזו”א פרק י”ז אות כג).

 

 

 

 

 

 

ב. חמץ לאחר פסח

 

1. חמץ במוצאי פסח

במוצאי פסח יש להמתין זמן מה עד לאחר הזמן שהרב כבר קנה את החמץ בחזרה מהגוי, כדי להשתמש בחמץ.

 

2. קנית חמץ לאחר הפסח

לאחר הפסח מותר לקנות חמץ שנמכר לגוי כדין. יש להקפיד לקנות רק ממי שבידו תעודה שמכר את חמצו כדין. מותר לקנות בבית מרקחת תרופות וויטמינים אפילו אם לא נמכרו לגוי בפסח (משנה ברורה סי’ תס”ו).

 

 

 

3. חמץ שלא נמכר

חמץ שנשאר ברשותו של יהודי בפסח מבלי לבערו, לבטלו או למכרו לגוי נאסר באכילה ובהנאה.

יש לציין שלא כל וועדי הכשרות והרבנויות מתנים מתן כשרות לכל השנה גם במכירת חמץ כדין של כל חומרי הגלם, מלאי סחורה מוגמרת ומחסני יבוא של יבואנים.

 

4. אינו מתכוון למכור

אדם שאינו מתכוון למכור את חמצו לגוי, ומחשיב את מכירת החמץ לקטס דתי בלבד, אין למכירה תוקף ויש לחמצו דין של חמץ שעבר עליו הפסח ברשותו של יהודי, הנאסר בהנאה.

לכן על הרב להבהיר היטב למוכרים, ובפרט לבעלי חנויות ומפעלים, את המשמעות של מכירת החמץ, שהוא הסכם ממוני מחייב.

לדעת הגרי”ש אלישיב שליט”א אדם שאינו שומר תורה ומצוות, אין תוקף למכירת החמץ שלו וצריך להחתימו על שטר מכירה בעל תוקף משפטי, וכך נוהגים בחלק מוועדי הכשרות המהדרין.

 

5. לקנות חמץ על מנת למוכרו

אין לקנות חמץ לפני פסח כדי למוכרו לגוי ולהשתמש בו לאחר הפסח, גם אם עושה כן מחשש שלא ימצא לאחר הפסח חמץ שנמכר כדין. (שו”ת שבט הלוי ח”ד סי’ מט)

 

6. חמץ שנמכר כדין בפסח

 כאמור מנהג ישראל למכור את החמץ לפני פסח ואם המכירה נעשתה כדין מותר לאכול חמץ זה לאחר הפסח.

וכך השיב הגרש”ז אויערבאך זצ”ל (שלמי מועד פרק ע): “לכתחילה כדאי לגמור את החמץ שיש בבית לפני פסח, למה להכנס לספק דאורייתא של בל יראה ובל ימצא,אמנם לקנות חמץ לאחר פסח ממכולת שמכרו את החמץ, מותר לכתחילה מכיון שאיסור חמץ שעבר עליו הפסח הינו רק מדרבנן”.

יש המהדרים שלא לקנות לאחר הפסח חמץ גמור שנמכר לגוי, כגון לחם, ביסקוויטים, פסטה וכדומה וממתינים ליצור חדש המיוצר לאחר הפסח.

יש הנוהגים בחומרה זו עד חג השבועות בלבד.

 

7. תערובת חמץ

מקובל לנהוג בחומרה זו רק לגבי מוצרים שהם חמץ גמור, כגון לחם, ביסקוויטים, איטריות וכדומה אבל לא לגבי מוצרים שרק מעורב בהם חמץ, כגון: מוצרי סויה, אבקות מרק, ממתקים וכדומה היות ומקילים יותר בתערובת חמץ (או”ח סי’ תמ”ז סעיף יא, וכן שמעתי מהגרי”ש אלישיב שליט”א).

 

8. ילדים

היות והקפדות אלו הם בגדר חומרות, רבים נוהגים להקל יותר לגבי ילדים, בפרט במוצרים שרק מעורב בהם חמץ, כגון: ממתקים, ממרחים וכדומה. מוצרים אלו עלולים להמצא בשווקים גם לאחר שנה וקשה מאוד להקפיד על כך.

 

9. קמח שנמכר בפסח

בתהליך טחינת הקמח בעבר היו רוחצים (לותתים) את החיטה במים והתעוררה שאלה האם החיטה מגיעה לכלל חימוץ (ראה מעשה רב אות קפ”א ומשנה ברורה סי’ תנ”ג ס”ק כ”ד וס”ק כ”ז). החזו”א ובעל הקהילת יעקב זצ”ל לא חששו לזה והיו משתמשים בקמח שנמכר לנכרי בפסח (ארחות רבינו, פסח אות יט) . לעומת זאת בימינו רק מתיזים מעט מים על החיטה. יש החוששים שמא גם בימינו עלולה החיטה להגיע לידי חימוץ ולכן יש המהדרים להשתמש לאחר הפסח רק במוצרים שנאפו עם קמח שנטחן לאחר הפסח.

[לדעת מומחים רבים בתהליך הלתיתה הנהוג בימינו החיטה אינה מגיעה לידי חימוץ היות ובניגוד לעבר שהיו משהים את החיטה באמבט מים, בימינו מתיזים על החיטה באמצעות תרסיס מים בכמות מדויקת , עם בקרה אלקטרונית, תהליך הנמשך 5 שניות בלבד ולאחר כ- 30 שניות אין בחיטה כדי טופח על מנת להטפיח.

אם קמח זה נמכר לגוי זוהי חומרה על גבי חומרה באיסור דרבנן שלא להשתמש בו ועיקר הפרסומים בנושא הם תוצאה של תחרות מאפיות וסוחרים ולאו דווקא מצד ההלכה.]

 

 

ג. הדרכה לקנית מוצרי חמץ לאחר הפסח

 

1. חמץ גמור שנמכר בפסח

המהדרים שלא להשתמש לאחר הפסח בחמץ גמור שנמכר בפסח (אפילו אם המכירה נעשתה כהלכה), נזהרים מהמוצרים הבאים:

א.      מוצרי מאפה – ישנן מאפיות, קונדיטוריות ופיצריות המכינות בצק לפני פסח, מקפיאים אותו ואופים ממנו לאחר הפסח. מוצרים אלו משווקים בימים הסמוכים לפסח.

ב.       מוצרי חמץ – ישנם מוצרים בעלי חיי מדף ארוכים המיוצרים לפני פסח ומשווקים במשך תקופה ארוכה לאחר הפסח. יש שמיד לאחר פסח משווקים מוצרים אלו מיצור שלאחר פסח, ולאחר תקופה משווקים מיצור שלפני פסח (באיחסון ממושך מוצרים אלו כגון פסטה, עלולים להתליע).

      דוגמאות למאכלים: ביסקוויטים, וופלים, קרקרים, אטריות, שקדי מרק, ביגלך, שוקולד וגלידות עם שברי עוגיות, בירה, וויסקי.

 

2. תערובת חמץ

אלו הרוצים להדר שלא להשתמש אפילו בתערובת חמץ, צריכים לדעת שבמוצרים רבים מעורבים מרכיבי חמץ, כגון: לתת, גלוטן, משפרי אפיה, פרורי לחם, שברי ביקוויטים ועוד.

מוצרים אלו משווקים במשך תקופה ארוכה, לעיתים אף יותר משנה. קשה לסמוך על תאריך הייצור היות והוא מעיד רק על תאריך האריזה של המוצר הסופי ולא על תאריך היצור של המרכיבים השונים, כך שקיים קושי גדול להקפיד על חומרה זו. בפרט שלאחרונה מפעלים רבים אינם מציינים את קוד תאריך היצור, (ראה להלן פרק ה).

דוגמאות למאכלים: מוצרי סויה (נקניקיות וכדומה), אבקת מרק, דגני בוקר, ממתקים, דייסות (ראה רשימה בסוף המאמר).

יש לציין שישנם מפעלים המשתמשים בשיירי דברי מאפה שהוחזרו למפעל ממוצרים שנאפו לפני הפסח, טוחנים אותם ומערבבים במוצרים חדשים הנאפים לאחר הפסח כגון עוגות, וופלים ועוד.

 

3. קמח שנטחן לאחר הפסח 

א. קמח לבן – קמח ראשון שנטחן מיד לאחר הפסח עלול להיות נגוע בתולעים יותר מקמח רגיל, עקב השבתת הטחנה בימי הפסח והימצאות תולעים במכונות ובצנרת המעבר, לכן קמח זה חייב ניפוי כקמח רגיל ולא כדעה המוטעית שקמח זה כביכול נקי מחמת טריותו.

ב. קמח מלא 

  1. קמח מלא שנטחן בטחינה מיוחדת ללא תולעים (כגון: חברות “טבעי נקי”, “חמד”) – קמח זה נטחן כל השנה בטחינה יבשה ואין בו חשש חמץ שעבר עליו הפסח.
  2. קמח מלא שנטחן בטחנת קמח רגילה –המשווק בחנויות טבע בתור “קמח 70%” (שהוא בד”כ הקמח המשמש להכנת “לחם אחיד”)-מיוצר מחיטה רחוצה במים.

 

 

4. מצות של כל השנה

“מצות חמץ” מיוצרות כל השנה מקמח שלא נלתת במים, אבל אין הקפדה שהבצק לא יגיע לידי חימוץ לפני האפיה. לכן מצות וקמח מצה שמיוצרים לאחר פסח אין בהם שום חשש של חמץ שעבר עליו הפסח, לעומת זאת “מצות חמץ” וקמח מצה חמץ שנאפו לפני פסח יש להתייחס אליהם אחרי פסח, ככל חמץ אחר.

 

 

 

ד. רשימת מאכלים

 

לתועלת הציבור אנו מגישים רשימה מסווגת של רוב המאכלים שעלולים להכיל חמץ, ספק חמץ או תערובת חמץ.

 

1. מאכלים שהם בגדר חמץ

אטריות

בורגול

בוטנים מצופים (“קבוקים”)

בייגלך

ביסלי

ביסקויטים

בירה (בירה מיצור חדש אחרי פסח מגיעה לחנויות רק בסוף הקיץ)

גביעי גלידה

גלוטן

גלידה (עם שברי עוגיות, “קסטה” וכדומה)

גרנולה

דגני בוקר (סוגים מסויימים כגון ברנפלקס)

וופלים

וויסקי (בחנות “דיוטי פרי” בנתב”ג מחללים שבת וחג, ומוכרים בפסח חמץ גמור! קיימת חנות קטנה של יהודי שומר תו”מ ליד משרדי אל-על)

חיטה תפוחה (“שלווה” – קיים יצור מיוחד שאין בו חשש חמץ)

חלות

לחם

לתת

מאלט

מוצרי בשר ודגים מעובדים (שניצל, קציצות וכדומה)

מצות חמץ (ראה הסבר לעיל)

משפרי אפיה מסויימים

משקאות חריפים מסויימים (המיוצרים מחמץ)

עוגות

עוגיות (עשויות מאחד מחמשת מיני דגן)

פסטה

פרורי לחם

קוואקר (מעובד בשיטת אידוי במים)

קרקרים

שוקולד עם שברי עוגיות

שיבולת שועל (קמח או שבבים, ראה קוואקר)

שמרי בירה (הנמכרים כמוצר בריאות בחנויות טבע)

שקדי מרק

 

2. מאכלים העלולים להכיל חמץ או תערובת חמץ

אבקת מרק

אבקת פלאפל

דגני בוקר מסויימים

חרדל

מוצרי סויה (נקניקיות וכדומה)

ממתיקים מלאכותיים (סורביטול, אספרטיים ועוד)

ממתקים

נקניק

סובין

סולת        (החיטה עוברת לתיתה במים לפני טחינתה,

קמח          ראה לעיל פ”ב 9)

קורנפלקס (בקורנפלקס של חברת D&B אין חשש חמץ)

שמן נבט חיטה

שמרים יבשים

תחליף לקפה (עלול להכיל חמץ, מלבד “צ’יקו”)

 

3. מאכלים שאינם חמץ

במבה

גריסים (שעורה)

חיטה

כוסמת (“קאשע”)

מיונז

מרגרינה

עמילן (בתנאי שהמוצר מוגדר כאינו מכיל גלוטן)

צ’יקו

פודינג

קורנפלור

קיטניות

קקאו

שמן קטניות (שמן סויה, קנולה ועוד)

שמרים לחים

 

4. בירור פרטים בנוגע לחמץ

לשאלות ופרטים על מוצרים שונים אם מצוי בהם חמץ ושאלות על מוצרי מאפה אם נאפו לאחר הפסח ניתן לפנות לרב חיים כ”ץ שליט”א בטלפון 04-8223694 או בנייד 050-4100234.

 

 

ה. קוד יצור מוצרי חמץ

 

קוד היצור שלאחר הפסח תש”ע הינו החל ממספר 0096 ומעלה (המספר הראשון מסמל את השנה

0 = 2010 ושלושת הספרות האחרות מסמלות את מספר הימים בשנה, מתחילת השנה האזרחית

096 = 96 יום מתחילת 2010).

בספרנו “בדיקת המזון כהלכה” – חלק א’, מופיע לוח תמידי לחישוב קוד היצור בקלות.

במוצרים של מפעלים מסוימים לעיתים מופיעות עוד ספרה או שתיים המסמלות את המשמרת או את המפעל ואין להן חשיבות לעניינינו, כגון 00962.

במוצרים רבים הפסיקו לציין את קוד הייצור ואין לצרכן אפשרות לדעת תאריך היצור / האריזה.

באיטריות המיובאות מאיטליה וטורקיה (כגון רוב האיטריות של חברת “אסם” ו”טעמן”) לא מופיע קוד יצור, אלא רק תאריך אחרון לשיווק, שהוא בדיוק שנתיים מיום האריזה.

 

לתשומת לב:

1. ישנם מוצרים שהקוד מסמן רק את תאריך אריזת המוצר, אבל לא את תאריך היצור שעלול להיות מוקדם יותר.

2. גם בסוף הקיץ עלולים להופיע על המדפים מוצרים מיצור שלפני פסח.

3. הקוד אינו מעיד שכל המרכיבים יוצרו לאחר הפסח.

4. חברת “אסם” משווקת לאחר הפסח אטריות שהיו בבעלות של גוי עד הגיעם לארץ. יש לשים לב לתאריך המופיע על המדבקה: “נרכש בחו”ל מאינו יהודי לאחר הפסח תש”ע.”

 

כללים עבור מוצרים בהכשר בד”ץ העדה החרדית בלבד:

הכיתובים הבאים המופיעים על מוצרי מזון מעידים כי המרכיבים אינם חמץ שעבר עליו הפסח (בלי להסתמך על מכירת החמץ):

1. “נאפה לאחר הפסח מקמח שנטחן לאחר הפסח”

2. “נאפה לאחר הפסח מקמח לא רחוץ”

3. “מיוצר מחומרים שלאחר הפסח”

4. “תוצרת אוסם – לאחר הפסח”

הערה: אם מופיע הכיתוב “נאפה לאחר הפסח” בלבד, המוצר אמנם מיוצר לאחר הפסח, אך חלק ממרכיביו נמכרו במכירת חמץ.

 

 

 

Comments are closed.